— TIETOSUOJASELOSTE —

Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Oulun Automaatiopalvelu Oy / A1 Autoväri

Yhteystiedot:
Samperintie 4
90440 Kempele

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisa Mustonen
Samperintie 4
90440 Kempele
08 5402700
info@a1autovari.fi

2. Rekisteröidyt

Yrityksen yksityis- sekä yritysasiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yhteydenpito asiakkaan kanssa:

 • korjaamossa olevien ajoneuvojen omistajien tavoittaminen
 • tavaratilausten vastaanottajien tavoittaminen
 • laskutus yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus (luottotietotarkistuksessa)
 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat
pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Oulun Automaatiopalvelu Oy, Samperintie 4, 90440 Kempele

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Yritysten yhteystiedot on kerätty julkisista osoitetiedoista, YTJ-järjestelmästä sekä Asiakastieto.fi sivuilta.
Yksityishenkiöiden tiedot on Trafi:lta, Fonecta:lta tai Asiakastieto.fi  (vain laskutusasiakkaat) sivuilta

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaan edustamalta yhteyshenkilöltä asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Oulun Automaatiopalvelu Oy:n ulkopuolelle.

 8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (tilitoimisto, perintätoimisto), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.